داینامیک به نوعی سایت گفته میشود که تمامی نیازمندیهای مشتری مورد بررسی قرار میگیرد صاحب سایت میتواند با توجه به ضرورت و صلاحش محتویات آن سایت را تغییر دهد...

طراحی سایت داینامیک

مزیت های طراحی سایت داینامیک:

انعطاف پذیری بالاتر 

امنیت بالاتر 

پشتیبابنی چند زبان در سایت 

صرفه جویی در وقت به روزرسانی سایت ها 

کاهش هزینه های پشتیبانی و نگهداری 

گنجاندن حجم زیادی اطلاعات 

اضافه کردن امکانات سفارشی 

تفاوت استاتیک با داینامیک:

سایت های ایستا یا استاتیک سایت هایی هستند که ضرورتی برای تداوم آنها وجود ندارد این وب سایت ها معمولا فقط برای معرفی کاربرد دارند و و خیلی کم پیش می آید که به روزرسانی محتوا را بپذیرند 

هزینه های طراحی سایت های شخصی برای هچین سایت هایی کمتر سایت های دیگر است ولی اگر بخواهیدتغییری در سایت ایجاد کنید باید به طراح خود بگویید ک اینکار رابرایتان انجام دهد چون سایت پنل مدیریتی ندارد  و شما یباید برای به روز رسانی سایت هزینه پرداخت کنید 

اما در سایت های داینامیک یا پویا نیاز به تغییر پی در پی دارد و بنابرنیاز ها کاربرد سایت طراحی و گسترش میابد هزینه های طراحی سایت اینگونه سایت ها بیشتر از استاتیک ها  است اما هزینه های بعدی یا دیگری نخواهد داشت 

در این زمان  میتوان به تقسیم بندی بین سایت های پویا و ایستا رسید که میتوان به سایت های نیمه پویا  اشاره داشت. در سایت های نیمه پویا ، ضرورتی جهت تغییر اطلاعات و محتوا  سایت دیده نمی شود ولی ارائه خدماتی مثل امکان ارتباط با کاربران از طریق فرم یا ارائه کالاهای ثابت از طریق  سایت را میتوان با برنامه نویسی قسمتی از سایت فراهم کرد