موتور جستجو چیست؟

موتور جستجو چیست ؟

موتور های جستجو بخشی از زندگی مارا تشکیل میدهند که از طریق موتورهای جستجو میتوانیم اطلاعات زیادی به دست بیاوریم

اولین کلمه ای بعد از شنیدن موتور های جستجو به ذهنمان میرسد گوگل است

گوگل یکی از چندین موتور های جستجو در جهان است که بیشترین سهم را در مقابل کاربران دارد

موتور جستجو یا search engine چیست تعریف کلی نرم افزار یا سخت افزاری که در میان حجم ریاید اطلاعاتی را جستجو کند موتور جستجو می گویند.

موتور های جستجو گر در واقع یک نرم افزار تحت وب هستند که وظیفه آنها پیدا کردن مرتبط ترین محتوایی که کاربر به دنبال آن است