انتقال سایت قدیم به جدید

انتقال رتبه سایت قدیم :

مهم ترین نکته برای راه اندازی سایت جدید معادل سازی آدر های قبلی و انتقال رنکینگ چون این مشکلی است که برای همه پیش آمده و اغلب صفحه اصلی را انتقال میدهند به دلایلی آدرس ها باید با کد 301 انتقال داده شوند  

چون شاید بازدید کنندگان صفحه ای را در مرورگر به علاقه مندی ها اضافه کرده باشند و با مراجعه به سایت با خطا مواجه شوند 

گوگل و سایرموتور های سایت قبلی را ایندکس کرده اند و روزانه به آن آدرس مراجعه کنند اگر معادل سازی انجام نشود و انتقال به گوگل اعلام نشود به آدرس غیر معتبر هدایت میشود و این کار باعث کمرنگ شدن صفحه و دامنه میشود