کارت خرید

بهترین پلن میزبانی وب خود را انتخاب کنید
پلن انتخابی در آینده قابل ارتقا می باشد
 • Product 1

  رایگان یکماهه

  • 10 مگابایت فضا

   1 گیگابایت ترافیک ماهانه

   1 دامنه قابل میزبانی

   1 اکانت ایمیل

   1 اکانت اف تی پی

   پایگاه داده ندارد

   سیستم عامل Linux
  رایگان!
  سفارش دهید
 • Product 2

  پلن A

  • 100 مگابایت فضا

   10 گیگابایت ترافیک ماهانه

   1 دامنه قابل میزبانی

   10 اکانت ایمیل

   1 اکانت اف تی پی

   پایگاه داده MySQL

   سیستم عامل Linux
  Only
  50,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  پلن B

  • 200 مگابایت فضا

   20 گیگابایت ترافیک ماهانه

   1 دامنه قابل میزبانی

   10 اکانت ایمیل

   1 اکانت اف تی پی

   پایگاه داده MySQL

   سیستم عامل Linux
  Only
  70,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  پلن C

  • 500 مگابایت فضا

   50 گیگابایت ترافیک ماهانه

   1 دامنه قابل میزبانی

   50 اکانت ایمیل

   5 اکانت اف تی پی

   پایگاه داده MySQL

   سیستم عامل Linux
  Only
  95,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 5

  پلن D

  • 1000 مگابایت فضا

   100 گیگابایت ترافیک ماهانه

   2 دامنه قابل میزبانی

   100 اکانت ایمیل

   10 اکانت اف تی پی

   پایگاه داده MySQL

   سیستم عامل Linux
  Only
  120,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 6

  پلن E

  • 5000 مگابایت فضا

   ترافیک ماهانه نامحدود

   2 دامنه قابل میزبانی

   نامحدود اکانت ایمیل

   نامحدود اکانت اف تی پی

   پایگاه داده MySQL

   سیستم عامل Linux
  Only
  190,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 7

  پلن F

  • 10 گیگابایت فضا

   ترافیک ماهانه نامحدود

   2 دامنه قابل میزبانی

   نامحدود اکانت ایمیل

   نامحدود اکانت اف تی پی

   پایگاه داده MySQL

   سیستم عامل Linux
  Only
  290,000/yr
  سفارش دهید